Kosten

Kosten en betalingsvoorwaarden

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de GGZ. Ik kies ervoor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Hieronder leg ik uit waarom ik hiervoor kies (bron ‘de contractvrijepsycholoog.nl; zie links).

Contractvrije Psychologen zijn psychologen die werken op restitutie-basis

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis.
De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.
Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling.
De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.
Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In ons overzicht kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeft

Contractvrije Psycholoog
Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

De psychologen die op deze website staan vermeld, bieden voornamelijk restitutiezorg en hebben dan ook geen of weinig contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom deze psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:
Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
Zij willen niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen
Psychologen die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.

Polis kiezen
De psychologen die op deze website staan vermeld, zijn er van overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te nemen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg.

Dat betekent dat als je een restitutiepolis hebt je alle therapie bij mij 100% vergoed krijgt. Check wel bij je verzekeraar of het een zuivere restitutiepolis is, zonder aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een machtiging vooraf of een maximum aantal sessies per jaar. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. Ik vraag op basis van dat percentage een eigen bijdrage. Het is van belang uit te zoeken welk percentage je vergoed gaat krijgen. Mijn advies is te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het NZA tarief je vergoed krijgt voor behandeling met psychotherapie (60 minuten) bij Cindy Sprangers, psychotherapeut, met AGB code 94061826 met praktijkcode 94062336 en een bevestiging via de mail te vragen. Op basis daarvan kan ik je vertellen wat je eigen bijdrage zal zijn.

De facturen van de behandeling worden sinds de ingang van het Zorg Prestatie Model (1-1-2022) maandelijks of tweemaandelijks naar jou verstuurd en jij kunt die indienen bij je zorgverzekeraar. Je zorgt ervoor dat je de factuur binnen 14 dagen na versturen aan mij overmaakt. De zorgverzekeraar betaalt jou het percentage wat hoort bij jouw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar (2022). Als je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat je hebt afgesproken.

Afspraken moeten tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of SMS of mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed maar bij jou in rekening gebracht. De kosten bedragen de helft van het NZA tarief (45 minuten in totaal 70 euro en voor 60 minuten in totaal 83 euro). Zeg je af binnen de 24 uur (onder andere vanwege COVID / quarantaine) en kan de afspraak doorgaan middels beeldbellen, krijg je geen no-show factuur.

Zorgprestatiemodel

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt met het Zorg Prestatie Model. Dat houdt onder andere in dat de factuur inzichtelijker is. Op de factuur staat de face-to-face sessie-, mail- of (beeld)bel-tijd en te tijd besteed aan Multi Disciplinair Overleg (MDO). De rondom tijd zoals administratietijd staat niet meer op op de factuur. De duur van een consult bepaalt het tarief. Sprangers Psychotherapie werkt via ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de ingeplande behandeltijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter (maximaal 15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt op de factuur de duur van het consult aangepast. Voor meer info zie link NZA.

Vergoedingen NZA tarief 2022 en 2023

Diagnostiek Behandeling
Duur Prestatiecode Tarief Prestatiecode Tarief
30 minuten CO0310 115,12  122,37 CO0375 97,28   103,26
45 minuten CO0440 162,76 172,98 CO0505 139,38 147,95
60 minuten CO0570 187,62 199,34 CO0635 166,13 176,30
75 minuten CO0700 229,21 243,62 CO0765 204,90 217,50
90 minuten CO0830 280,84 298,32 CO0895 250,18 265,46

Kosten supervisie en leertherapie: 100 euro per 45 minuten en 200 euro per 90 minuten. Per 1-1-2023 worden de prijzen verhoogd naar 110 euro per 45 minuten en 220 euro per 90 minuten. 

Ik ben geregistreerd als instelling bij het CRKBO wat betekent dat ik supervisie en leertherapie BTW vrij kan aanbieden: zie links.

Kosten voor mensen die therapie zelf willen betalen (dus buiten zorgverzekering om) of voor onverzekerde zorg: 117,33 euro per sessie van 45 minuten, 156,44 euro per sessie van 60 minuten en 234,66 euro per sessie van 90 minuten, relatietherapie 234,66 euro per 90 minuten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag hooguit negen maanden liggen. Op de verwijsbrief moet vermeld staan:

  • Jouw gegevens
  • Verwijzing naar de GGZ
  • Dat er sprake is van een DSM IV stoornis of het vermoeden van (zo mogelijk aangeven welke)
  • De naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk
Menu