Kosten

Kosten en betalingsvoorwaarden

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg in zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ. Ik kies ervoor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Hieronder leg ik uit waarom ik hiervoor kies (bron ‘de contractvrijepsycholoog.nl; zie links).

Contractvrije Psychologen zijn psychologen die werken op restitutie-basis

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis.
De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.
Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling.
De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.
Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In ons overzicht kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeft

Contractvrije Psycholoog
Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

De psychologen die op deze website staan vermeld, bieden voornamelijk restitutiezorg en hebben dan ook geen of weinig contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom deze psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:
Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
Zij willen niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen
Psychologen die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.

Polis kiezen
De psychologen die op deze website staan vermeld, zijn er van overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te nemen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg.

Dat betekent dat als je een restitutiepolis hebt je alle therapie bij mij 100% vergoed krijgt. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. Ik vraag op basis van dat percentage een eigen bijdrage. Het is van belang uit te zoeken welk percentage vergoeding je gaat krijgen. Mijn advies is te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het NZA tarief je vergoed krijgt voor behandeling binnen de Basis of Specialistische GGZ (wat voor jou van toepassing is) bij Cindy Sprangers met AGB code 94061826 met praktijkcode 94062336 en een bevestiging via de mail te vragen. Op basis daarvan kan ik je vertellen wat je eigen bijdrage zal zijn.

De rekening van de behandeling wordt naar jou verstuurd en jij kunt die indienen bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt jou het percentage wat hoort bij jouw type verzekering min eventueel openstaand eigen risico. De declaratie vindt plaats na afsluiting van de behandeling of na precies één jaar wanneer de behandeling nog niet is afgerond. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar (2020). Als je vrijwillig een hoger eigen risico hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar geldt het eigen risico wat je hebt afgesproken.

Afspraken moeten tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed maar bij jou in rekening gebracht. De kosten zijn 50 euro.

Uitleg DBC

Zowel in de basis- als de specialistische GGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Dit betekent dat de vergoeding voor een DBC afhangt van het aantal minuten dat aan zorg is besteed. Onder zorg vallen de gesprekken die je hebt gehad (directe tijd) maar ook de rondom (indirecte) tijd zoals overleg met een huisarts, het schrijven van brieven, het rapporteren na een gesprek en dergelijke. Afhankelijk van het aantal minuten valt jouw DBC binnen een bepaalde staffel en vergoeding. Voor meer info zie link NZA.

Vergoedingen NZA tarief 2021
BGGZ:
Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

SGGZ: afhankelijk van de diagnose
Staffel 0-799 minuten
Staffel 800-1799 minuten
Staffel 1800-2999 minuten
Staffel 3000-5999 minuten (wordt niet door elke zorgverzekeraar vergoed)

Kosten supervisie en leertherapie: 90 euro per sessie van 45 minuten, 180 euro per 90 minuten. Als je instelling betaalt: 95 euro per 45 minuten en 190 euro per 90 minuten.

Ik ben geregistreerd als instelling bij het CRKBO wat betekent dat ik supervisie en leertherapie BTW vrij kan aanbieden: zie links.

Kosten voor mensen die therapie zelf willen betalen (dus buiten zorgverzekering om) of voor niet verzekerde zorg: 95 euro per sessie van 45 minuten, relatietherapie 150 euro per anderhalf uur.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag hooguit drie maanden liggen. Daarop moet vermeld staan:

  • Jouw gegevens
  • Een expliciete keuze van de verwijzer voor de specialistische GGZ of generalistische basis GGZ
  • Dat er sprake is van een DSM IV stoornis of het vermoeden van (zo mogelijk aangeven welke)
  • De naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk
Menu