Contact

Contact

Praktijkadres Sprangers Psychotherapie
Seeligsingel 1, eerste etage
4811 CN Breda
Telefoon: 06-30631459
Mail: info@sprangerspsychotherapie.nl

Van vrijdag 20 augustus tot en met zondag 12 september ben ik afwezig in verband met vakantie. 

Vervanging

Tijdens vakanties nemen collega’s mijn praktijk waar. Als je behandeling al loopt kun je tijdens mijn vakantie voor dringende zaken contact opnemen met de desbetreffende vervangende collega (actuele contactgegevens: op mijn voicemail en automatische afwezigheidsassistent als je mailt).

Susanne van der Hulst

Psychotherapeut

06-10356645
info@susannevanderhulst.nl

Wendy Verhulst

Psychotherapeut en GZ psycholoog

06-83557547

Jolijn van der Linden

Psychotherapeut en GZ psycholoog

info@praktijkvanderlinden.nl

Bereikbaarheid en klachten

Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren. Als je de voicemail inspreekt bel ik je zo spoedig mogelijk terug (op een van mijn werkdagen). Ik ben ook per mail bereikbaar. Als je in crisis bent, dien je contact op te nemen met de huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Eventueel kan in overleg met de huisarts de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling of een deel ervan. Bespreek dit dan met mij; we kunnen samen bekijken of we bepaalde dingen kunnen aanpassen. Als we er niet uit komen kun je een klacht indienen via de klachtenprocedure van de LVVP: zie het kopje links.

Kwaliteitsstatuut, ROM en AVG

Per 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk is goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk. Het is daarnaast verplicht om mee te werken aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit betekent dat je tijdens de intakefase en aan het eind gevraagd wordt een digitale vragenlijst in te vullen, waardoor de vooruitgang van de behandeling gemeten kan worden.

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) in. Je kunt hieronder de link vinden naar mijn privacy statement, waarmee ik voldoe aan de vereisten. Overige documenten liggen ter inzage in de praktijk.

AVGSprangersPsychotherapie

Let op: bij de praktijk is het betaald parkeren. Dat kan voor de deur. De praktijk bevindt zich op de eerste etage van Titulaer en Westerterp.

Menu