Aanmelden

Aanmelden

Zie hieronder bij wachtlijst. Als er sprake is van een aanmeldstop betekent dat dat je je momenteel niet aan kunt melden voor behandeling tot mijn wachtlijst weer geopend wordt. Ik kan niet inschatten wanneer dat gaat zijn. Je kunt dus ook niet op de wachtlijst gezet worden.

Is de wachtlijst gesloten of de wachttijd langer dan de Treeknorm (maximaal aanvaardbare wachttijd tot aanmelding; die bedraagt voor GGZ vier weken), is mijn advies is contact op te nemen met je zorgverzekeraar, die uitzoekt uit bij welke zorgverlener je sneller terecht kunt en die wachtlijstbemiddeling kan inzetten.

Wachtlijst

De huidige wachttijd (29 november 2022) bedraagt:
BGGZ: voor intake: twee tot vier maanden / voor behandeling na intake: geen wachttijd

SGGZ: voor intake: twee tot vier maanden / voor behandeling na intake: geen wachttijd

Voor supervisie en leertherapie: ongeveer vier maanden

Menu